Tätskikt Nynäshamn

Säg hej då till fukt- och vattenskador! GW Asfalt tillhör de företag som har allra mest erfarenhet av att anlägga tätskikt i Nynäshamn med omnejd. Våra skickliga hantverkare utför våra högkvalitativa tjänster inom såväl gjutasfalt som membranisolering. Inga arbeten är för stora eller små för oss, och vi arbetar med alla som vill ta del av våra tjänster. Bland våra kunder finns bland annat privatpersoner, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, byggentreprenörer, kommuner samt många andra företag och organisationer. Behöver du hjälp med tätskikt i bygget av en helt ny byggnad i Nynäshamn eller står du inför ett renoveringsprojekt? Vi hjälper dig oavsett vad. På GW Asfalt arbetar vi både med nybyggnationer och renoveringar av fastigheter!

Vad innebär arbeten med tätskikt i Nynäshamn?

Tätskikt är en absolut nödvändighet för de allra flesta olika typer av byggnationer i Nynäshamn. På GW Asfalt får vi regelbundet beställningar på arbeten som ska utföras på allt från privata innergårdar och terrasser till betongbjälklag, stora parkeringsdäck och broar. Fukt och vatten kan angripa och skada många olika konstruktioner och därför är det oerhört viktigt att arbetet med tätningen blir ordentligt utfört. En tätning kan nämligen hindra att det uppstår läckage som kan orsaka stor skada, och det kan skydda betongkonstruktioner mot syror, salter och andra föroreningar. Särskilt viktigt är det att skydda den mark som regelbundet trafikeras av bilar, lastbilar och bussar, med hjälp av tätskikt i Nynäshamn. Stadens många vägar och broar utsätts inte bara för oräkneligt stor påfrestning från trafiken varje dag. De får också utstå såväl kyla och värme som regn och snö. Sveriges omväxlande klimat och väder tär på asfalten och gör att det kan uppstå sprickor som ökar risken för fukt- och vattenskador. Skadorna kan sedan i sin tur äventyra säkerheten på vägarna för bilister, cyklister och gångtrafikanter. Vägar, broar och andra markarbeten måste vara stabila och hålla under en lång tid, och det kan de göra med hjälp av tätskiktsarbete och renovering i Nynäshamn utfört av GW Asfalt!

Tätskikt i Nynäshamn - av GW Asfalt

När du tar hjälp av oss på GW Asfalt kan du räkna med att tätskikts-arbetet i Nynäshamn håller högsta möjliga kvalitet. Vår arbetsstyrka besitter både omfattande erfarenhet och hög yrkesmässig kompetens vad gäller alla typer av markarbeten. Vi har dessutom tillgång till alla de maskiner, verktyg och material som behövs för att vi ska kunna göra ett riktigt bra jobb vilka projekt vi än tar oss an. Och vi tar oss an alla typer av projekt – Stora som små! Oavsett om du behöver hjälp inför en nybyggnation eller om det handlar om renoveringsarbete så kan du räkna med oss. Vi lämnar naturligtvis garanti på alla arbeten som vi utför, för att du som kund kan känna dig trygg hela vägen.

TÄTSKIKTSGARANTIER™ för arbeten i Nynäshamn

Vi är stolta över att GW Asfalt i Nynäshamn är anslutna till marknadens mest omfattande trygghetspaket TÄTSKIKTSGARANTIER™ som utvecklats av AB Tätskiktsgarantier i Norden. Organisationen har försäkrat över 70 miljoner kvadratmeter tätning i Sverige sedan 1984. Deras garanti-initiativ syftar till att underlätta och ge trygghet åt såväl oss som anläggare av tätskikt i Nynäshamn och till de kunder som tar del av våra tjänster. För att få vara anslutna till trygghetspaketet måste man följa och ständigt uppdatera sig på de, av organisationen, bestämda riktlinjerna gällande den här typen av arbeten. GW Asfalt är certifierade för arbeten med både exponerade och inbyggda tätskikt i Nynäshamn.

En transparent kundupplevelse

Vi tror på transparens i samarbetet med alla våra kunder. När vi inleder ett tätskiktsjobb i Nynäshamn ser vi därför till att göra ett ordentligt förarbete så att vi förstår exakt vad som behöver göras och för att veta vad kunden har för förväntningar på oss och av arbetet. Från första dagen och under hela arbetets gång ser vi till att föra nära dialog med kunden så att den hela tiden ska kunna överblicka arbetet och få information om någonting som påverkar arbetets gång uppstår.

Olika lager av tätskikt i Nynäshamn

Det råder inga tvivel om att tätskikt är en helt central del av alla typer av markarbeten i Nynäshamn. När regn och rusk varvas med värme, kyla, snö och salter uppstår lätt läckage och skador på betong och asfalt som är extremt dyra att ställa till rätta. Precis som inom de flesta andra områden inom byggnation finns det inte bara en metod som löser problemen med konstruktionen. På GW Måleri har vi lång erfarenhet av att arbeta både med gjutasfalt och membranisolering, för att arbetet ska bli så säkert som möjligt.

Gjutasfalt

En viktig parameter när det gäller vad ett asfalteringsprojekt kommer att kosta är vilka maskiner som behöver transporteras till platsen för det specifika arbetet. Om man däremot går samman med olika hushåll i området där man bor faller denna aspekt bort. Då finns ju redan maskinerna på plats och det blir smidigt både för oss som beläggare och för kunderna som en efter en får ny fräsch garageuppfart. På detta sätt kan du och dina grannar få ett slags paketpris, i vilket priserna för de enskilda asfalteringsarbetena går ner.

Är du sugen på att anlita oss för att asfaltera din uppfart i Nynäshamn? Ta då ett varv i kvarteret och hör efter om några av dina grannar går i samma tankar!

Hur fungerar gjutasfalt?

Gjutasfalt är en läggning utan hålrum som inte kräver något packningsarbete. Massan är anpassningsbar och kan enkelt varieras beroende på det syfte som den ska fylla i ett visst projekt. När gjutasfalten läggs ut är den trögflytande, enkel att forma och har en temperatur på 200-220°C. Så länge man håller fingrarna ifrån direktkontakt med den högtempererade massan så är detta utmärkta egenskaper för att man ska kunna anpassa asfalten som man vill. Man tillverkar gjutasfalt på särskilda verk och håller massan varm och i rörelse då den transporteras. Detta för att inte riskera att den stelnar. När massan sedan lagts på plats och kylts ned så stelnar den, och har då förvandlats till en väldigt solid, stark och vattentät yta.

Gjutasfalt på rätt sätt

På GW Asfalt har vi lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av tätskikt i Nynäshamn. Vi vet hur man arbetar med gjutasfalt för att uppnå bästa möjliga resultat, men tyvärr är det långt ifrån alla branschaktörer som har den kunskap som behövs. Det har visat sig att bristfälliga gjutasfaltsarbeten kostar bland annat fastighetsägare och offentlig sektor hundratals miljoner kronor varje år. Det kan exempelvis handla om att arbetet är utfört på ett felaktigt sätt, eller att materialet är undermåligt. Detta tycker vi är helt oacceptabelt. Vi uppmanar därför alla myndigheter, företag och privatpersoner som står inför att välja leverantör av gjutasfaltsarbeten att göra efterforskningar kring olika bolag innan de tar ett beslut. Det kan göra att man sparar in på stora och helt onödiga kostnader.

Membranisolering

Där gjutasfalt upphör tar membranisolering vid. Detta är en av de vanligaste åtgärderna för arbete med tätskikt i Nynäshamn, och därmed ett av våra vanligaste jobb. Den här typen av isolering fungerar som en fuktspärr i själva markarbetet.

Vad är membranisolering?

Gjutasfalt är en läggning utan hålrum som inte kräver något packningsarbete. Massan är anpassningsbar och kan enkelt varieras beroende på det syfte som den ska fylla i ett visst projekt. När gjutasfalten läggs ut är den trögflytande, enkel att forma och har en temperatur på 200-220°C. Så länge man håller fingrarna ifrån direktkontakt med den högtempererade massan så är detta utmärkta egenskaper för att man ska kunna anpassa asfalten som man vill. Man tillverkar gjutasfalt på särskilda verk och håller massan varm och i rörelse då den transporteras. Detta för att inte riskera att den stelnar. När massan sedan lagts på plats och kylts ned så stelnar den, och har då förvandlats till en väldigt solid, stark och vattentät yta.

Membranisolering - Erfarenhet och kunskap

När vi arbetar med isolering av Nynäshamn gator, terrasser och innergårdar monterar vi så kallade tätskiktsmattor under den plats som man vill skydda mot fukt och vatten. Det är mycket viktigt att mattorna tillämpas och matchas extremt noggrant med varandra för att man inte ska riskera minsta läckage. För att garantera att arbetet blir korrekt utfört är det helt grundläggande att personen som gör jobbet har stor kompetens och lång erfarenhet på området. Är du osäker på hur du ska hitta rätt leverantör av den här typen av tätskiktsarbete i Nynäshamn? Använd Google! Då kommer du att märka att vi på GW Asfalt har gott rykte och höga betyg bland våra kunder.

Kontakta oss gärna redan idag för att veta mer. Vi bokar gärna in ett kostnadsfritt möte för att höra om era specifika önskemål och för att berätta mer om hur vi kan hjälpa just er med tätskikt i Nynäshamn!

Asfaltering Stockholm

Det är inte en slump att vi har valt att kalla oss för GW Asfalt. Vårt team har den långa erfarenhet och precis den kunskap som behövs för att kunna utföra högkvalitativ och krångelfri asfaltering i Stockholm. Alla som arbetar hos oss är certifierade på området, och arbetar med alla typer av arbeten och kunder. Från stora företag och vägarbeten till privatpersoner och mindre projekt.

Olika projekt

Vi utför olika typer av stora och små asfalteringsuppdrag i Stockholm. Bland våra kunder finns allt ifrån privatpersoner och mindre organisationer till för större företag och statliga verk.

Alla redskap

Den utrustning som vi använder oss av håller alltid marknadens högsta kvalitet. Vi följer ständigt ny teknik för verktyg och maskiner för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Goda kundrelationer

För oss kommer alltid kunden i första rummet. Tät dialog är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad kundrelation, och därför låter vi kunderna vara med från start till mål.

GW Asfalt - Asfaltering i Stockholm

Är det dags för en ny garageuppfart utanför villan? Representerar du en bostadsrättsförening som planerar att lägga asfalt för renoveringen av er innergård? Eller arbetar du kanske på Trafikverket och planerar ett nytt vägbygge, tunnelbygge eller brobygge? Om du går i tankar att anlita ett företag som kan hjälpa dig att asfaltera – Kontakta oss på GW Asfalt och berätta mer om ditt tilltänkta projekt redan idag! Vi återkommer alltid med en kostnadsfri offert när vi har fått en uppfattning om projektets omfång.

Alla får ta del av vår asfaltering i Stockholm

Oavsett om du vänder dig till oss i egenskap av privatperson eller om du representerar en organisation, ett företag, en förening eller ett statligt verk så är du alltid varmt välkommen till oss på GW Asfalt. Vi är ett mångfacetterat team som tar emot alla typer av asfalteringsarbeten i Stockholm. Många av de arbeten som vi utför handlar om läggning av helt ny asfalt, exempelvis vid totalrenoveringen av en väg eller en industriyta. Men vi fixar också mindre och lokala lagningar av potthål där de behövs. Kort och gott – Det finns inga arbeten som är för stora eller för små för att vi ska utföra dem. Beroende på vilken omfattning som projektet i fråga har så lägger vi asfalt med hjälp av olika metoder. För större asfalteringsprojekt i Stockholm använder vi ofta maskiner, men för mindre är handläggning att föredra.

Stockholms främsta kvalitetsasfaltering

Som kund hos GW Asfalt ska du alltid kunna räkna med att kvaliteten genomsyrar hela arbetet som vi utför. Med många års erfarenhet av en specifik bransch kan det vara lätt att fastna i gamla vanor och rutiner, men vi arbetar aktivt för att våga förändras och förnyas. Vårt asfalteringsteam i Stockholm har tillgång till branschens främsta utrustning i alla projekt som de tar sig för. Vi använder de senaste verktygen och maskinerna för att kunna ge så högkvalitativa resultat som möjligt. Och vi följer ständigt teknikutvecklingen och uppdaterar vår verktygs- och maskin-arsenal då nya produkter kommer ut på asfaltsmarknaden.

Asfaltering Stockholm

Det är inte en slump att vi har valt att kalla oss för GW Asfalt. Vårt team har den långa erfarenhet och precis den kunskap som behövs för att kunna utföra högkvalitativ och krångelfri asfaltering i Stockholm. Alla som arbetar hos oss är certifierade på området, och arbetar med alla typer av arbeten och kunder. Från stora företag och vägarbeten till privatpersoner och mindre projekt.

Olika projekt

Vi utför olika typer av stora och små asfalteringsuppdrag i Stockholm. Bland våra kunder finns allt ifrån privatpersoner och mindre organisationer till för större företag och statliga verk.

Alla redskap

Den utrustning som vi använder oss av håller alltid marknadens högsta kvalitet. Vi följer ständigt ny teknik för verktyg och maskiner för att kunna leverera bästa möjliga resultat.

Goda kundrelationer

För oss kommer alltid kunden i första rummet. Tät dialog är en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckad kundrelation, och därför låter vi kunderna vara med från start till mål.

GW Asfalt - Asfaltering i Stockholm

Är det dags för en ny garageuppfart utanför villan? Representerar du en bostadsrättsförening som planerar att lägga asfalt för renoveringen av er innergård? Eller arbetar du kanske på Trafikverket och planerar ett nytt vägbygge, tunnelbygge eller brobygge? Om du går i tankar att anlita ett företag som kan hjälpa dig att asfaltera – Kontakta oss på GW Asfalt och berätta mer om ditt tilltänkta projekt redan idag! Vi återkommer alltid med en kostnadsfri offert när vi har fått en uppfattning om projektets omfång.

Alla får ta del av vår asfaltering i Stockholm

Oavsett om du vänder dig till oss i egenskap av privatperson eller om du representerar en organisation, ett företag, en förening eller ett statligt verk så är du alltid varmt välkommen till oss på GW Asfalt. Vi är ett mångfacetterat team som tar emot alla typer av asfalteringsarbeten i Stockholm. Många av de arbeten som vi utför handlar om läggning av helt ny asfalt, exempelvis vid totalrenoveringen av en väg eller en industriyta. Men vi fixar också mindre och lokala lagningar av potthål där de behövs. Kort och gott – Det finns inga arbeten som är för stora eller för små för att vi ska utföra dem. Beroende på vilken omfattning som projektet i fråga har så lägger vi asfalt med hjälp av olika metoder. För större asfalteringsprojekt i Stockholm använder vi ofta maskiner, men för mindre är handläggning att föredra.

Stockholms främsta kvalitetsasfaltering

Som kund hos GW Asfalt ska du alltid kunna räkna med att kvaliteten genomsyrar hela arbetet som vi utför. Med många års erfarenhet av en specifik bransch kan det vara lätt att fastna i gamla vanor och rutiner, men vi arbetar aktivt för att våga förändras och förnyas. Vårt asfalteringsteam i Stockholm har tillgång till branschens främsta utrustning i alla projekt som de tar sig för. Vi använder de senaste verktygen och maskinerna för att kunna ge så högkvalitativa resultat som möjligt. Och vi följer ständigt teknikutvecklingen och uppdaterar vår verktygs- och maskin-arsenal då nya produkter kommer ut på asfaltsmarknaden.

GW Asfalt - Asfalterar garageuppfarter i Arboga

Alla människor gillar fräsch och fin asfalt. Det är i alla fall övertygelsen hos oss på GW Asfalt, och vi vet vad vi pratar om! Många hus och radhus i Sverige har tillgång till belagda ytor. Det kan handla om mindre asfalterade ytor på tomten, exempelvis promenadstråk och/eller asfalterad terrass i Arboga. Men oftast handlar det såklart om garageuppfarter. En yta som både syftar till att vara parkeringsplats åt bilen och som också kan agera värd för olika lekar för de yngre.

En investering

Den här typen av arbeten är alltid en bra investering i bostaden. Det finns ingenting negativt med att ha ny och fräsch asfalt. När man väljer att asfaltera garageuppfarten till sitt hus i Arboga kan man göra sig själv en stor tjänst. Det har visat sig att en relativt nyasfalterad uppfart, i kontrast till en utsliten sådan, kan höja värdet på bostaden ordentligt. Det är helt enkelt betydligt mer tilltalande för ögat, och det blir till din fördel när du ska sälja!

Asfaltering - i Stockholm och världen

Asfalt är å ena sidan någonting som de flesta människor kommer i kontakt med varje dag. Det är någonting som vi alltid har satt fötterna på så fort vi lämnat bostaden, då vi går från jobbet, eller då vi vandrar ut på en promenad. Sannolikt kommer det att fortsätta vara det överlägset vanligaste, billigaste och mest flexibla ytskiktet som man kan hitta. Å andra sidan är det ytterst ovanligt att människor känner till historien bakom detta extremt populära material eller känner till hur det faktiskt är uppbyggt.

Vad är asfalt?

Det finns olika sätt att framställa asfalt på. Någonting som förenar alla typer av asfalt är däremot att den består av krossade stenar som med hjälp av någon form av bindemedel och hög temperatur bildar en flytande massa. Förr i tiden var det vanligaste ämnet att binda stenkrossen med så kallad stenkolstjära. Men den här asfalteringsmetoden slutade tillämpas i Stockholm och Sverige 1975. Idag ser det annorlunda ut. Idag heter det medel som är allra vanligast att använda i framställningen av asfalt bitumen.

Vi är övertygade om att man måste få chansen att utvecklas för att trivas på arbetet. Därför jobbar vi hårt för att alla våra anställda ska känna att de kommer till en arbetsplats där de regelbundet ställs inför nya spännande utmaningar och möjligheter. Personlig utveckling går hand i hand med professionell utveckling. Svårare än så är det inte, tycker vi!

Gummiasfalt

Tro det eller ej. Men faktum är att man, i Sverige idag, ofta tillsätter gummi i de asfaltsblandningar som används på våra vägar. Det kanske låter konstigt, men det är för ett gott syfte. Genom att tillsätta ett par ynka procent gummi i asfalten kan man nämligen minska bullret från trafiken ordentligt. Metoden är relativt ny i vårt avlånga land, men har använts sedan en lång tid i USA. Nu har gummi-metoden blivit ett krav, särskilt då man sysslar med asfaltering i Stockholm och andra stora städer.

Olika lager

De ytor som idag genomgår asfaltering och som finns på gator, torg, garageuppfarter och innergårdar i Stockholm och övriga världen har i regel tre olika lager. Lagret som finns längst upp på ytan av asfalten kallas för slitlagret. Det syftar till att, som namnet antyder, stå emot slitage. Dubbdäck nöter ordentligt på beläggningen, och därför behövs ett tåligt ytskikt. Längre ner i asfalten finner man det som brukar kallas för bärlager. Bärlagrets syfte är att stå emot det höga tryck som tunga fordon ständigt utsätter asfalten för. Om inte bärlagret gör sitt jobb slits lagren under betydligt lättare, och då får vägen stora skador.

Asfaltens historia - I Stockholm, Sverige, Norden och världen

Den första asfalteringen som genomfördes i Sverige skedde år 1876 på Gamla Nygatan i Gamla stan, Stockholm. Det skulle dröja ytterligare ett antal år innan den här nya typen av beläggningar tog sig ut på landsbygden. Medan grus fortsatte vara normen på landsvägarna i ytterligare flera decennier efter premiärasfalteringen i Stockholm fick allt fler gator i huvudstaden prydas med asfalt under åren som följde. Trots att tempot ökade och fler och fler vägar gjordes om under 1900-talet så dröjde det ända fram till 80-talet till alla rikstäckande vägar i landet var asfalterade. Detta är tidigt i jämförelse med några våra nordiska grannar. Stora delar av islänningarnas vägar har fortfarande inte sett spår av någon asfalt. 

Däremot är Sveriges och Stockholms första asfaltering ingenting i jämförelse med Frankrikes framfart på området. Redan i början av 1800-talet kunde man vandra på asfalt längs vägarna i vissa av landets större städer. Ställer man däremot fransmännens tidiga tillämpning av asfalt mot andra historiska samhällen inser man att även de var ganska sena på bollen. Lämningar från så långt tillbaka som 700-talet visar att gator i vissa mellanöstern-städer belades med tjära på ett liknande sätt som vi idag använder vanlig asfalt.

Hitta rätt serviceområde

Integrerade och flexibla kundrelationer​

För oss är trevligt kundbemötande och transparent samarbete med kunderna lika viktigt som att leverera bra resultat. Vi är övertygade om att alla bra affärer bygger på en bra dialog mellan oss som leverantör och kunden. Som kund hos oss på GW Asfalt och våra tjänster inom asfaltering i Stockholm är man alltid integrerad ända från förberedelse till slutligt resultat. I den första arbetsfasen lägger vi alltid ner ordentligt med tid på att ta fram riktlinjer för projektet. Vi tar åt oss av de förhoppningar och förväntningar som kunden har på arbetet och på oss som leverantörer. Vi undersöker den specifika platsen i Stockholm där asfalteringen är tänkt att ske för att se hur förutsättningarna för arbetet ser ut och för att uppskatta tiden det kommer att ta. Naturligtvis får man som kund en kostnadsfri offert där man får se, svart på vitt, vad arbetet innebär. Under projektets gång uppdaterar vi ständigt kunden om hur arbetet fortskrider och delger om någonting oväntat inträffat som försvårar eller försenar jobbet. Vi följer dessutom upp alla arbeten i efterhand för att se så att allt är till belåtenhet med både slutresultatet och med oss.

Asfaltering - i Stockholm och världen

Asfalt är å ena sidan någonting som de flesta människor kommer i kontakt med varje dag. Det är någonting som vi alltid har satt fötterna på så fort vi lämnat bostaden, då vi går från jobbet, eller då vi vandrar ut på en promenad. Sannolikt kommer det att fortsätta vara det överlägset vanligaste, billigaste och mest flexibla ytskiktet som man kan hitta. Å andra sidan är det ytterst ovanligt att människor känner till historien bakom detta extremt populära material eller känner till hur det faktiskt är uppbyggt.

Vad är asfalt?

Det finns olika sätt att framställa asfalt på. Någonting som förenar alla typer av asfalt är däremot att den består av krossade stenar som med hjälp av någon form av bindemedel och hög temperatur bildar en flytande massa. Förr i tiden var det vanligaste ämnet att binda stenkrossen med så kallad stenkolstjära. Men den här asfalteringsmetoden slutade tillämpas i Stockholm och Sverige 1975. Idag ser det annorlunda ut. Idag heter det medel som är allra vanligast att använda i framställningen av asfalt bitumen.

Vi är övertygade om att man måste få chansen att utvecklas för att trivas på arbetet. Därför jobbar vi hårt för att alla våra anställda ska känna att de kommer till en arbetsplats där de regelbundet ställs inför nya spännande utmaningar och möjligheter. Personlig utveckling går hand i hand med professionell utveckling. Svårare än så är det inte, tycker vi!

Gummiasfalt

Tro det eller ej. Men faktum är att man, i Sverige idag, ofta tillsätter gummi i de asfaltsblandningar som används på våra vägar. Det kanske låter konstigt, men det är för ett gott syfte. Genom att tillsätta ett par ynka procent gummi i asfalten kan man nämligen minska bullret från trafiken ordentligt. Metoden är relativt ny i vårt avlånga land, men har använts sedan en lång tid i USA. Nu har gummi-metoden blivit ett krav, särskilt då man sysslar med asfaltering i Stockholm och andra stora städer.

Olika lager

De ytor som idag genomgår asfaltering och som finns på gator, torg, garageuppfarter och innergårdar i Stockholm och övriga världen har i regel tre olika lager. Lagret som finns längst upp på ytan av asfalten kallas för slitlagret. Det syftar till att, som namnet antyder, stå emot slitage. Dubbdäck nöter ordentligt på beläggningen, och därför behövs ett tåligt ytskikt. Längre ner i asfalten finner man det som brukar kallas för bärlager. Bärlagrets syfte är att stå emot det höga tryck som tunga fordon ständigt utsätter asfalten för. Om inte bärlagret gör sitt jobb slits lagren under betydligt lättare, och då får vägen stora skador.

Asfaltens historia - I Stockholm, Sverige, Norden och världen

Den första asfalteringen som genomfördes i Sverige skedde år 1876 på Gamla Nygatan i Gamla stan, Stockholm. Det skulle dröja ytterligare ett antal år innan den här nya typen av beläggningar tog sig ut på landsbygden. Medan grus fortsatte vara normen på landsvägarna i ytterligare flera decennier efter premiärasfalteringen i Stockholm fick allt fler gator i huvudstaden prydas med asfalt under åren som följde. Trots att tempot ökade och fler och fler vägar gjordes om under 1900-talet så dröjde det ända fram till 80-talet till alla rikstäckande vägar i landet var asfalterade. Detta är tidigt i jämförelse med några våra nordiska grannar. Stora delar av islänningarnas vägar har fortfarande inte sett spår av någon asfalt. 

Däremot är Sveriges och Stockholms första asfaltering ingenting i jämförelse med Frankrikes framfart på området. Redan i början av 1800-talet kunde man vandra på asfalt längs vägarna i vissa av landets större städer. Ställer man däremot fransmännens tidiga tillämpning av asfalt mot andra historiska samhällen inser man att även de var ganska sena på bollen. Lämningar från så långt tillbaka som 700-talet visar att gator i vissa mellanöstern-städer belades med tjära på ett liknande sätt som vi idag använder vanlig asfalt.

Hitta rätt serviceområde

GW Asfalt - Asfalterar garageuppfarter i Nynäshamn

Alla människor gillar fräsch och fin asfalt. Det är i alla fall övertygelsen hos oss på GW Asfalt, och vi vet vad vi pratar om! Många hus och radhus i Sverige har tillgång till belagda ytor. Det kan handla om mindre asfalterade ytor på tomten, exempelvis promenadstråk och/eller asfalterad terrass i Nynäshamn. Men oftast handlar det såklart om garageuppfarter. En yta som både syftar till att vara parkeringsplats åt bilen och som också kan agera värd för olika lekar för de yngre.

En investering

Den här typen av arbeten är alltid en bra investering i bostaden. Det finns ingenting negativt med att ha ny och fräsch asfalt. När man väljer att asfaltera garageuppfarten till sitt hus i Nynäshamn kan man göra sig själv en stor tjänst. Det har visat sig att en relativt nyasfalterad uppfart, i kontrast till en utsliten sådan, kan höja värdet på bostaden ordentligt. Det är helt enkelt betydligt mer tilltalande för ögat, och det blir till din fördel när du ska sälja!