Tätskikt Värmdö

Säg hej då till fukt- och vattenskador! GW Asfalt tillhör de företag som har allra mest erfarenhet av att anlägga tätskikt i Värmdö med omnejd. Våra skickliga hantverkare utför våra högkvalitativa tjänster inom såväl gjutasfalt som membranisolering. Inga arbeten är för stora eller små för oss, och vi arbetar med alla som vill ta del av våra tjänster. Bland våra kunder finns bland annat privatpersoner, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, byggentreprenörer, kommuner samt många andra företag och organisationer. Behöver du hjälp med tätskikt i bygget av en helt ny byggnad i Värmdö eller står du inför ett renoveringsprojekt? Vi hjälper dig oavsett vad. På GW Asfalt arbetar vi både med nybyggnationer och renoveringar av fastigheter!

Vad innebär arbeten med tätskikt i Värmdö?

Tätskikt är en absolut nödvändighet för de allra flesta olika typer av byggnationer i Värmdö. På GW Asfalt får vi regelbundet beställningar på arbeten som ska utföras på allt från privata innergårdar och terrasser till betongbjälklag, stora parkeringsdäck och broar. Fukt och vatten kan angripa och skada många olika konstruktioner och därför är det oerhört viktigt att arbetet med tätningen blir ordentligt utfört. En tätning kan nämligen hindra att det uppstår läckage som kan orsaka stor skada, och det kan skydda betongkonstruktioner mot syror, salter och andra föroreningar. Särskilt viktigt är det att skydda den mark som regelbundet trafikeras av bilar, lastbilar och bussar, med hjälp av tätskikt i Värmdö. Stadens många vägar och broar utsätts inte bara för oräkneligt stor påfrestning från trafiken varje dag. De får också utstå såväl kyla och värme som regn och snö. Sveriges omväxlande klimat och väder tär på asfalten och gör att det kan uppstå sprickor som ökar risken för fukt- och vattenskador. Skadorna kan sedan i sin tur äventyra säkerheten på vägarna för bilister, cyklister och gångtrafikanter. Vägar, broar och andra markarbeten måste vara stabila och hålla under en lång tid, och det kan de göra med hjälp av tätskiktsarbete och renovering i Värmdö utfört av GW Asfalt!

Tätskikt i Värmdö - av GW Asfalt

När du tar hjälp av oss på GW Asfalt kan du räkna med att tätskikts-arbetet i Värmdö håller högsta möjliga kvalitet. Vår arbetsstyrka besitter både omfattande erfarenhet och hög yrkesmässig kompetens vad gäller alla typer av markarbeten. Vi har dessutom tillgång till alla de maskiner, verktyg och material som behövs för att vi ska kunna göra ett riktigt bra jobb vilka projekt vi än tar oss an. Och vi tar oss an alla typer av projekt – Stora som små! Oavsett om du behöver hjälp inför en nybyggnation eller om det handlar om renoveringsarbete så kan du räkna med oss. Vi lämnar naturligtvis garanti på alla arbeten som vi utför, för att du som kund kan känna dig trygg hela vägen.

TÄTSKIKTSGARANTIER™ för arbeten i Värmdö

Vi är stolta över att GW Asfalt i Värmdö är anslutna till marknadens mest omfattande trygghetspaket TÄTSKIKTSGARANTIER™ som utvecklats av AB Tätskiktsgarantier i Norden. Organisationen har försäkrat över 70 miljoner kvadratmeter tätning i Sverige sedan 1984. Deras garanti-initiativ syftar till att underlätta och ge trygghet åt såväl oss som anläggare av tätskikt i Värmdö och till de kunder som tar del av våra tjänster. För att få vara anslutna till trygghetspaketet måste man följa och ständigt uppdatera sig på de, av organisationen, bestämda riktlinjerna gällande den här typen av arbeten. GW Asfalt är certifierade för arbeten med både exponerade och inbyggda tätskikt i Värmdö.

En transparent kundupplevelse

Vi tror på transparens i samarbetet med alla våra kunder. När vi inleder ett tätskiktsjobb i Värmdö ser vi därför till att göra ett ordentligt förarbete så att vi förstår exakt vad som behöver göras och för att veta vad kunden har för förväntningar på oss och av arbetet. Från första dagen och under hela arbetets gång ser vi till att föra nära dialog med kunden så att den hela tiden ska kunna överblicka arbetet och få information om någonting som påverkar arbetets gång uppstår.

Olika lager av tätskikt i Värmdö

Det råder inga tvivel om att tätskikt är en helt central del av alla typer av markarbeten i Värmdö. När regn och rusk varvas med värme, kyla, snö och salter uppstår lätt läckage och skador på betong och asfalt som är extremt dyra att ställa till rätta. Precis som inom de flesta andra områden inom byggnation finns det inte bara en metod som löser problemen med konstruktionen. På GW Måleri har vi lång erfarenhet av att arbeta både med gjutasfalt och membranisolering, för att arbetet ska bli så säkert som möjligt.

Gjutasfalt

En viktig parameter när det gäller vad ett asfalteringsprojekt kommer att kosta är vilka maskiner som behöver transporteras till platsen för det specifika arbetet. Om man däremot går samman med olika hushåll i området där man bor faller denna aspekt bort. Då finns ju redan maskinerna på plats och det blir smidigt både för oss som beläggare och för kunderna som en efter en får ny fräsch garageuppfart. På detta sätt kan du och dina grannar få ett slags paketpris, i vilket priserna för de enskilda asfalteringsarbetena går ner.

Är du sugen på att anlita oss för att asfaltera din uppfart i Värmdö? Ta då ett varv i kvarteret och hör efter om några av dina grannar går i samma tankar!

Hur fungerar gjutasfalt?

Gjutasfalt är en läggning utan hålrum som inte kräver något packningsarbete. Massan är anpassningsbar och kan enkelt varieras beroende på det syfte som den ska fylla i ett visst projekt. När gjutasfalten läggs ut är den trögflytande, enkel att forma och har en temperatur på 200-220°C. Så länge man håller fingrarna ifrån direktkontakt med den högtempererade massan så är detta utmärkta egenskaper för att man ska kunna anpassa asfalten som man vill. Man tillverkar gjutasfalt på särskilda verk och håller massan varm och i rörelse då den transporteras. Detta för att inte riskera att den stelnar. När massan sedan lagts på plats och kylts ned så stelnar den, och har då förvandlats till en väldigt solid, stark och vattentät yta.

Gjutasfalt på rätt sätt

På GW Asfalt har vi lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av tätskikt i Värmdö. Vi vet hur man arbetar med gjutasfalt för att uppnå bästa möjliga resultat, men tyvärr är det långt ifrån alla branschaktörer som har den kunskap som behövs. Det har visat sig att bristfälliga gjutasfaltsarbeten kostar bland annat fastighetsägare och offentlig sektor hundratals miljoner kronor varje år. Det kan exempelvis handla om att arbetet är utfört på ett felaktigt sätt, eller att materialet är undermåligt. Detta tycker vi är helt oacceptabelt. Vi uppmanar därför alla myndigheter, företag och privatpersoner som står inför att välja leverantör av gjutasfaltsarbeten att göra efterforskningar kring olika bolag innan de tar ett beslut. Det kan göra att man sparar in på stora och helt onödiga kostnader.

Membranisolering

Där gjutasfalt upphör tar membranisolering vid. Detta är en av de vanligaste åtgärderna för arbete med tätskikt i Värmdö, och därmed ett av våra vanligaste jobb. Den här typen av isolering fungerar som en fuktspärr i själva markarbetet.

Vad är membranisolering?

Gjutasfalt är en läggning utan hålrum som inte kräver något packningsarbete. Massan är anpassningsbar och kan enkelt varieras beroende på det syfte som den ska fylla i ett visst projekt. När gjutasfalten läggs ut är den trögflytande, enkel att forma och har en temperatur på 200-220°C. Så länge man håller fingrarna ifrån direktkontakt med den högtempererade massan så är detta utmärkta egenskaper för att man ska kunna anpassa asfalten som man vill. Man tillverkar gjutasfalt på särskilda verk och håller massan varm och i rörelse då den transporteras. Detta för att inte riskera att den stelnar. När massan sedan lagts på plats och kylts ned så stelnar den, och har då förvandlats till en väldigt solid, stark och vattentät yta.

Membranisolering - Erfarenhet och kunskap

När vi arbetar med isolering av Värmdö gator, terrasser och innergårdar monterar vi så kallade tätskiktsmattor under den plats som man vill skydda mot fukt och vatten. Det är mycket viktigt att mattorna tillämpas och matchas extremt noggrant med varandra för att man inte ska riskera minsta läckage. För att garantera att arbetet blir korrekt utfört är det helt grundläggande att personen som gör jobbet har stor kompetens och lång erfarenhet på området. Är du osäker på hur du ska hitta rätt leverantör av den här typen av tätskiktsarbete i Värmdö? Använd Google! Då kommer du att märka att vi på GW Asfalt har gott rykte och höga betyg bland våra kunder.

Kontakta oss gärna redan idag för att veta mer. Vi bokar gärna in ett kostnadsfritt möte för att höra om era specifika önskemål och för att berätta mer om hur vi kan hjälpa just er med tätskikt i Värmdö!

GW Asfalt - Asfalterar garageuppfarter i Arboga

Alla människor gillar fräsch och fin asfalt. Det är i alla fall övertygelsen hos oss på GW Asfalt, och vi vet vad vi pratar om! Många hus och radhus i Sverige har tillgång till belagda ytor. Det kan handla om mindre asfalterade ytor på tomten, exempelvis promenadstråk och/eller asfalterad terrass i Arboga. Men oftast handlar det såklart om garageuppfarter. En yta som både syftar till att vara parkeringsplats åt bilen och som också kan agera värd för olika lekar för de yngre.

En investering

Den här typen av arbeten är alltid en bra investering i bostaden. Det finns ingenting negativt med att ha ny och fräsch asfalt. När man väljer att asfaltera garageuppfarten till sitt hus i Arboga kan man göra sig själv en stor tjänst. Det har visat sig att en relativt nyasfalterad uppfart, i kontrast till en utsliten sådan, kan höja värdet på bostaden ordentligt. Det är helt enkelt betydligt mer tilltalande för ögat, och det blir till din fördel när du ska sälja!